Fijn dat u ons wilt steunen met een gift. We zijn als stichting geheel afhankelijk van giften en we ontvangen geen subsidies van de overheid.

U heeft de mogelijkheid via Ideal (eenmalig) of een machtiging (maandelijks) te doneren als u hieronder uw bedrag kiest en daarna op de knop klikt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid zelf uw donatie over te maken naar:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL38 ABNA 0426 8919 29
Ten name van: Stichting Civitas Christiana
Onder vermelding van: Webdonatie Klap uit de School

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.