Absurd: dominee laat schoolkinderen bidden in… moskee!

 

Bij groep 7 van basisschool Het Klimduin komt geregeld een dominee langs. Ds. Lettie Oosterhof vertelt over God en godsdienst en alles wat daarbij hoort.

Geweldig, zou je denken. Zo krijgen kinderen kennis van het christendom. En het christendom staat onmiskenbaar aan de voet van onze beschaving. De universiteiten, de ziekenhuizen, de armenzorg: allemaal ondenkbaar zonder de christelijke beschaving.

Dat kinderen vooral de christelijke beschaving meekrijgen, is helaas naïef gedacht.

Dominee Lettie Oosterhof neemt de Nederlandse schoolkinderen mee naar de moskee en laat ze op de knietjes bidden voor Allah. Onder leiding van een christelijke dominee bidden de kinderen tot de god in wiens naam zovele christenen zijn vermoord – en nog steeds vermoord worden.

Allemaal in naam van “wederzijdse integratie en het leren kennen van een andere wereld.” Het staat er echt. Zou de dominee het zelf geloven?

Het is algemeen bekend dat als een schoolklas naar de kerk gaat, Mohammed en Fatima thuisblijven. Niks ‘wederzijdse integratie’.

Er is alleen eenzijdige toenadering van Nederlanders richting de islam – onder de zachte maar onmiskenbare dwang van bestuurders en docenten.

Het is al erg genoeg dat de Nederlandse schoolkinderen zo op de knieën gaan. Het is vreselijk dat een christelijke dominee de kinderen laat bidden voor Allah.

Deze islamisering moet stoppen. Hiertegen hebben wij van actiegroep Cultuur onder Vuur een petitie opgezet. Schoolbestuurders moeten duidelijk te horen krijgen dat islamitische indoctrinatie met ‘Allah akhbar’ absoluut niet kan!

Petitie tegen het ‘bidden’ van schoolkinderen in de moskee

Geachte schoolbesturen,

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten ‘bidden’ van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee.

Het is uit den boze dat kinderen daar leren met hun voorhoofd op de grond te buigen naar Mekka, onder leiding van een imam. Laat staan dat zij daarbij de woorden ‘Allahu Akbar’ leren, de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.

De Nederlandse cultuur is gebaseerd op christelijke waarden, niet op de islamitische.

Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Scholen zijn geen indoctrinatieplaatsen van de islam. Daarom eis ik een onmiddellijk einde aan de genoemde praktijken en aan alle schoolbezoek aan de moskee.

Hoogachtend,

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.