Nederlandse schoolkinderen vele malen onderworpen aan ‘Allah Akhbar’

‘Allah Akhbar’, wie kent deze woorden niet? Het is de strijdkreet van islamitische terroristen over heel de wereld.

Toch heft de Diyanet-moskee in Rotterdam juist deze strijdkreet aan, als groep 6 van de katholieke basisschool Noorderpoort op bezoek komt. Keer op keer horen we ‘Allah akhbar’. De kinderen moeten rustig blijven zitten. Ze worden onderworpen aan de islamitische strijdkreet.

Dit terwijl deze Nederlandse schoolkinderen op een christelijke school zitten. Dit terwijl elke dag duizenden christenen gruwelijk vermoord worden in naam van de islam!

De Rotterdamse moskee is aangesloten bij Diyanet, de Turkse overheidsorganisatie die moskeeën in Nederland direct controleert en financiert. Deze moskee is een vinger aan de lange arm van Erdogan.

Waarom heeft de moskee anders een Turkse vlag aan de muur? Toch zeker om een helder signaal af te geven: Wij zijn en blijven Turken. Islamitische Turken. Die Nederlandse kindertjes keer op keer bestoken met de islamitische strijdkreet ‘Allah Akhbar’.

Deze door Erdogan betaalde en door politiek-correcte schoolbestuurders opgedrongen islamisering moet stoppen. Hiertegen hebben wij van actiegroep Cultuur onder Vuur een petitie opgezet. Schoolbestuurders moeten duidelijk te horen krijgen dat islamitische indoctrinatie met ‘Allah akhbar’ absoluut niet kan!

Petitie tegen het ‘bidden’ van schoolkinderen in de moskee

Geachte schoolbesturen,

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten ‘bidden’ van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee.

Het is uit den boze dat kinderen daar leren met hun voorhoofd op de grond te buigen naar Mekka, onder leiding van een imam. Laat staan dat zij daarbij de woorden ‘Allahu Akbar’ leren, de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.

De Nederlandse cultuur is gebaseerd op christelijke waarden, niet op de islamitische.

Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Scholen zijn geen indoctrinatieplaatsen van de islam. Daarom eis ik een onmiddellijk einde aan de genoemde praktijken en aan alle schoolbezoek aan de moskee.

Hoogachtend,

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.