Nederlandse schoolkinderen op de knieën in Erdogans moskee

Een nieuwe melding van Nederlandse schoolkinderen die naar de moskee moeten, waar ze op hun knietjes gebeden tot Allah aanhoren. Ditmaal in Alkmaar. Groep 6 van Sportbasisschool ‘t Kruisrak uit Bunschoten bezocht de Haci Bayram-moskee.

Op het logo van de Haci Bayram-moskee prijkt prominent Diyanet, de Turkse overheidsorganisatie die moskeeën in Europa financieert en controleert. De Haci Bayram-moskee is een vinger aan de lange arm van Erdogan, die Nederlanders nazi’s noemt en in eigen land een terreurbewind voert.

Dit moskeebezoek, afgelegd in februari 2017, riep begrijpelijk nogal wat negatieve reacties op, aldus de nieuwsbrief van de school:

Wellicht op Facebook negatieve reacties van bezorgde ouders, die niet willen dat hun kind knielt voor Allah? We zullen het nooit weten, want wie het Facebookbericht over dit bezoek bekijkt ziet louter lovende commentaren. Kennelijk zijn de negatieve reacties verwijderd. Het is duidelijk: de critici van het ‘bidden’ van schoolkinderen in de moskee worden door deze school het zwijgen opgelegd. Kritiek is verboden. 

Deze indoctrinatie moet stoppen. Teken daarom onze petitie zodat Nederlandse kinderen niet meer hoeven te knielen voor Allah!

Petitie tegen het ‘bidden’ van schoolkinderen in de moskee

Geachte schoolbesturen,

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten ‘bidden’ van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee.

Het is uit den boze dat kinderen daar leren met hun voorhoofd op de grond te buigen naar Mekka, onder leiding van een imam. Laat staan dat zij daarbij de woorden ‘Allahu Akbar’ leren, de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.

De Nederlandse cultuur is gebaseerd op christelijke waarden, niet op de islamitische.

Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Scholen zijn geen indoctrinatieplaatsen van de islam. Daarom eis ik een onmiddellijk einde aan de genoemde praktijken en aan alle schoolbezoek aan de moskee.

Hoogachtend,

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.