Meldpunt

Teken de petitie en maak direct melding  van het bidden in de moskee door Nederlandse basisschoolkinderen. Hoe meer bewijs – foto’s, artikelen – hoe beter!

  • Sleep bestanden hierheen of
    Foto- en/of tekstbestand

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.