Zo worden schoolkinderen zonder overleg met ouders naar moskeeën gevoerd

(31 juli 2018: Zie onder voor rectificatie)

De Openbare Basisschool Est neemt leerlingen mee naar de moskee – en weigert openlijk om met ouders daarover te overleggen. 

Docent Y. vertelt in de schoolnieuwsbrief over haar snode plan om een moskeebezoek af te leggen met haar leerlingen. “Tot mijn verrassing bleek er een behoorlijke weerstand te bestaan bij verschillende ouders tegen dit bezoek.”

Hoe kun je verrast zijn over weerstand, terwijl moskeën met Saoedische oliedollars de radicale islam verspreiden?

Klik om de afbeelding te vergroten. De tekst is uit een nieuwsbrief die de basisschool onderhand offline heeft gehaald.

Juf Y. vervolgt: “Ik heb van enkele ouders de opmerking gehad dat we hadden moeten overleggen met ouders of er wel behoefte was aan een moskeebezoek.”

Dat weigert juf Y. ronduit. Omdat een onschuldig kasteelbezoekje ook niet op voorhand wordt overlegd, “heb ik ook niet met u overlegd over het bezoek aan de moskee. ”

En wat Y. prima vindt moet jij als ouder ook prima vinden.

Bij dit soort politiek-correcte docenten is je kind niet veilig. Zonder de medeweten van jou als ouder dringen ze de islam op aan je kinderen, die zich nog niet goed kunnen verweren. Schaamteloos.

Deze islamisering moet stoppen. Hiertegen hebben wij van actiegroep Cultuur onder Vuur een petitie opgezet. Schoolbestuurders moeten docenten absoluut duidelijk maken dat islamitische indoctrinatie van onze schoolkinderen niet kan!

Petitie tegen het ‘bidden’ van schoolkinderen in de moskee

Geachte schoolbesturen,

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten ‘bidden’ van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee.

Het is uit den boze dat kinderen daar leren met hun voorhoofd op de grond te buigen naar Mekka, onder leiding van een imam. Laat staan dat zij daarbij de woorden ‘Allahu Akbar’ leren, de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.

De Nederlandse cultuur is gebaseerd op christelijke waarden, niet op de islamitische.

Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal. Scholen zijn geen indoctrinatieplaatsen van de islam. Daarom eis ik een onmiddellijk einde aan de genoemde praktijken en aan alle schoolbezoek aan de moskee.

Hoogachtend,


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

RECTIFICATIE (31 juli 2018)
In een vorige versie van dit bericht stond dat de ouders niet op voorhand ingelicht werden over dit bezoek. Zij zijn echter wel ingelicht. Dit is in het bericht aangepast. Er staat nu dat het bezoek niet op voorhand overlegd werd met de ouders.